Logo

آرشیو انتصابات

تایید حکم ۲۴ نفر از روسای دانشگاه‌ها | حکم ریاست دانشگاه بناب تائید شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد؛

تایید حکم ۲۴ نفر از روسای دانشگاه‌ها | حکم ریاست دانشگاه بناب تائید شد

(431)

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تایید حکم تعدادی از روسای دانشگاه‌ها در کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ۲۴ رییس دانشگاه که ۶ نفر روسای دانشگاه های علوم پزشکی هستند و ۱۸ نفر روسای دانشگاه‌های آموزش عالی کشور هستند مورد تایید هیات منتخب شورا قرار گرفت.

چهارشنبه 26 مرداد 1401
دکتر علی حاجی بدلی بعنوان نماینده وزیر در هیات امنای موسسه آموزش عالی ربع رشید منصوب شد

طی حکمی از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دکتر علی حاجی بدلی بعنوان نماینده وزیر در هیات امنای موسسه آموزش عالی ربع رشید منصوب شد

(325)

طی حکمی از طرف وزیر علوم، دکتر علی حاجی بدلی، استاد دانشگاه بناب بعنوان نماینده وزیر در هیات امنای موسسه آموزش عالی ربع رشید منصوب شد.

چهارشنبه 31 فروردين 1401
رئیس دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه بناب؛

رئیس دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد دانشگاه منصوب شد

(422)

طی حکمی از طرف دکتر حسین پیری، رئیس دانشگاه بناب، دکتر حبیب اعتمادی بعنوان رئیس دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد دانشگاه منصوب شد.

سه شنبه 21 آبان 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه بناب؛

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

(476)

طی حکمی از طرف دکتر حسین پیری، ریاست دانشگاه بناب، دکتر امیر مدنی به سمت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب منصوب شد.

دوشنبه 19 فروردين 1398
سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه بناب منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه بناب؛

سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه بناب منصوب شد

(967)

دکتر جواد یکرنگ، عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی بعنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه بناب منصوب شد.

يکشنبه 16 دي 1397
رابط حقوق شهروندی در دانشگاه بناب منصوب شد

طی حکمی از سوی دستیار ویژه وزیر علوم؛

رابط حقوق شهروندی در دانشگاه بناب منصوب شد

(837)

طی حکمی از سوی دکتر فریدون جعفری، دستیار ویژه ی وزیر علوم، دکتر ناصر قاسمیان بعنوان رابط حقوق شهروندی در دانشگاه بناب منصوب شد.

چهارشنبه 12 دي 1397
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیر پژوهش دانشگاه منصوب شدند

طی احکامی جداگانه؛

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیر پژوهش دانشگاه منصوب شدند

(769)

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه بناب مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیر پژوهش دانشگاه بناب در سالن کنفرانس حوزه ریاست معارفه شدند.

چهارشنبه 12 دي 1397
معاون دانشجویی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه بناب؛

معاون دانشجویی دانشگاه منصوب شد

(512)

طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه بناب، دکتر مهدی حاتمی بعنوان معاون دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

شنبه 1 دي 1397
دکتر الهام شکری بعنوان مشاور رئیس در امور زنان و خانواده منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه بناب؛

دکتر الهام شکری بعنوان مشاور رئیس در امور زنان و خانواده منصوب شد

(480)

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، دکتر الهام شکری، عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی بعنوان مشاور رئیس در امور زنان و خانواده منصوب شد.

شنبه 1 دي 1397
سرپرست دبیرخانه هیات جذب اعضای هیات علمی منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه بناب؛

سرپرست دبیرخانه هیات جذب اعضای هیات علمی منصوب شد

(689)

دکتر منیره نصرتی بعنوان سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی منصوب شد.

چهارشنبه 14 آذر 1397