Logo

چشم انداز و شعار دانشگاه بناب

دانشگاه بناب يكي از پنج دانشگاه دولتی در استان آذربايجان شرقي مي‌باشد كه مستقلاً تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به فعاليت‌هاي آموزشي، فرهنگي و پژوهشي خود ادامه مي‌دهد.

اهداف و فعاليت‌هاى دانشگاه بناب مبتنى بر خدمت به جامعه ايران اسلامى از طريق توسعه علوم و فناورى، پژوهش هاى منجر به نوآورى و تربيت انسانى كارآفرين به منظور كسب مزيت در رقابت صنعتى در جهت شكوفايى اقتصاد كشور مى باشد .
دانشگاه بناب قصد دارد تا در بیست سال آینده با تکیه بر اعضاء خانواده خود ونیز ساز و کارهائی که فراهم می آورد به یکی از دانشگاه های علمی معتبر و صاحب نام در کشور و منطقه تبدیل شود.

آرمان دانشگاه :
دانشگاه بناب ضمن حفظ اصول و ارزش هاي دین مبین اسلام و توجه به فرهنگ غنی و ارزش هاي تاریخی و  ملی کشور آرمان خود در بیست سال آینده را بدین شرح تعریف می کند:
  • آموزش نيروهاى متخصص در زمينه هاى علوم و مهندسى براى برآورده ساختن بخشى از نيازهاى فنى و صنعتى كشور
  • تربيت پژوهشگران كارآمد براى رفع نيازهاى پژوهشى و صنعتى كشور
  • توليد علم و كمك به تحقق جنبش نرم افزارى
  • كمك به ارتقاء فرهنگ عمومى با تأكيد بر معيارهاى دينى
  • پرورش نوآورى و خلاقيت
  • امانت دارى و رازدارى در مورد ايده هاى ديگران
  • توجه به تفكر خلاق و تعامل و تبادل افكار